Mobil säckfyllare
ForshagaSpridaren FSF25

ForshagaSpridaren FSF25 är ett system för effektiv mobil fyllning av säckar från lastbil eller traktorsläp. Med sitt välbeprövade utmatningssystem fyller maskinen parallellt nio säckar med en given mängd material.

Säckarna träs på respektive utlopp och låses enkelt fast med ett handtag. Fyllning startar så snart samtliga nio säckar är fastlåsta och stoppar automatiskt då inställd mängd material har fyllts. Genom att samtidigt fylla nio säckar blir maskinen mycket effektiv och ger ett snabbt arbetssätt.


ForshagaSpridaren FSF25 monterad på lastbil
ForshagaSpridaren FSF25 monterad på lastbil

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Fyllning av säckar
 • Insatser vid översvämningar
 • Konstruktion av barrikader
 • Splitterskydd
 • Avledning av vattenflöden
 • Inneslutning av farliga ämnen
 • Förhindra jorderosion
 • Brandbekämpning
 • Skyddshinder vid vägarbeten

EGENSKAPER

 • Mobil enhet
 • Hög kapacitet
 • Effektiv
 • Självständig enhet
 • Enkel hantering
 • Endast en person krävs
 • Automatisk mängdstyrning
 • Hög driftsäkerhet
 • Helt eldriven
 • Ingen yttre ström krävs

ERGONOMISK OCH FLEXIBEL

Säckarna låses i utloppet
Säckarna låses i utloppet

Maskinens nio materialutlopp är utformade för att passa de på marknaden vanligt förekommande säckarna för översvämningsskydd. Säckarna träs enkelt på respektive utlopp och hålls på plats genom att fälla ned bygeln. Mekanismen håller sedan säckens hela vikt under fyllningen, vilket bidrar till god ergonomi.

Endast en person krävs för att använda maskinen, men flera personer kan utan problem arbeta parallellt för att öka kapaciteten.

EN SVENSK KVALITETSPRODUKT

ForshagaSpridaren är en svensk kvalitetsprodukt som funnits på marknaden i över 75 år och utvecklats till en optimal entreprenadmaskin med många användningsområden. Med tillbehör FSF25 används ForshagaSpridaren för effektiv mobil fyllning av säckar.

Tillbehör FSF25 monterad på ForshagaSpridaren
Tillbehör FSF25 monterad på ForshagaSpridaren

MOBIL ENHET

En stor fördel med FSF25 är att säckfyllning nu kan ske mycket snabbt och direkt där behovet finns. Som exempel kan en lastbil med 15 ton material åka ut till önskad plats och fylla 1000 säckar på under en timme.

Mobil enhet för säckfyllning direkt på plats
Mobil enhet för säckfyllning direkt på plats

HÖG KAPACITET

Maskinens utmatningskapacitet är beroende av den materialtyp som används och ligger normalt mellan 400 – 1200 kg per minut. För 15 kg säckar motsvarar det cirka 1200 – 2500 säckar per timme.

Maskinen används normalt med flaket i nedsänkt läge och fylls enkelt på genom att tippa flaket. Beroende av den materialtyp som används kan därefter ca 1500 kg material fyllas i säckar innan ny tippning krävs.

STOR NYTTOLAST

ForshagaSpridaren utrustad med FSF25 väger endast ca 370 kg. Det innebär att hela systemet tar en mycket liten del av bärarens lastkapacitet.

Om material och lastmaskin finns i närheten kan flaket också fyllas samtidigt som fyllning av säckarna sker. Detta ökar kapaciteten och minskar antalet avbrott.

EFFEKTIV OMRÖRARVALS

Effektiv omrorarvals
Effektiv omrorarvals

Ofta är väderförhållandena vid nödsituationer svåra och materialet som ska fyllas är inte alltid i bästa skick. ForshagaSpridarens unika utmatningsmekanism med en särskild omrörarvals är utvecklad under många år för att effektivt sönderdela och mata ut ett brett spann av fraktioner mellan 0 och 50 mm.

Förutom omrörarvalsen har maskinen en utmatarvals med klackar i Hardox-stål för extra lång hållbarhet. Utmatarvalsen fördelar och matar fram inställd mängd material till säckarna.

DOKUMENTATION

Alla maskinens aktiviteter loggas kontinuerligt i systemet med GPS-position och tidpunkt, vilket ger möjlighet för uppföljning och kvalitetssäkring. Loggfiler öppnas enkelt i TimeReport som finns för nedladdning på våra kundsidor. Läs mer om detta system här.

Våra maskiner följer EU-standarden för överföring av driftsdata (CEN-15430) till exempelvis Trafikverket. Flera leverantörer såsom Mowic och Zeekit kan automatiskt ta emot denna data i sina system för vidare behandling.

Time Report - uppföljning, incidentrapportering, kvalitetssäkring
Time Report - uppföljning, incidentrapportering, kvalitetssäkring

ELDRIFT

Maskinen är helt eldriven och ansluts till bärarens ordinarie elsystem. Ingen yttre strömförsörjning krävs. Fordonets ordinarie motor behöver inte vara igång under fyllning, vilket ger en bra arbetsmiljö.

TRÅDLÖS STYRNING

Styrning via app
Styrning via app

Maskinen styrs trådlöst från en smartphone eller platta med en app som finns för kostnadsfri nedladdning på Google Play. All elektronik är helt integrerad i maskinen och endast plus och minus behöver anslutas. Detta bidrar till hög driftssäkerhet och förenklad användning.

Appen har ett väl genomtänkt menysystem där materialmängd per säck enkelt ställs in direkt på skärmen. Appen presenterar tydligt hur många säckar som fyllts, förfluten tid och antal kilo material som fyllts.

Den trådlösa styrningen gör att spridaren enkelt kan användas med flera olika fordon då inget kablage behövs för att koppla ihop spridaren med manöverenheten. Spridaren är därför mycket lämplig för lösflaksystem.

Med över 1000 installationer är appen väl beprövad och har fått mycket goda omdömen. Ladda ner och läs mer om appen på Google Play.

SNABB INSATSTID

Tillbehör FSF25 monteras snabbt på ForshagaSpridaren med fyra skruv och en kontakt som ansluts i spridarens styrenhet. Systemet kan därför på mycket kort tid vara redo för insats.

Spridaren är också lämplig att ha förmonterad på ett lastväxlarflak för snabb påställning.