Sekretesspolicy

Ditt besök på denna webbplats och samtliga webbplatser som drivs av Forshaga Bil & Maskin står under nedanstående villkor. Detsamma gäller för alla webbplatser, applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy. Bestämmelserna gäller även för all mobil åtkomst och användning via mobila enheter samt även för våra applikationer (exempelvis ForshagaSpridaren Time).

Information om oss

Denna webbplats ägs och drivs av Forshaga Bil & Maskin, org.nr 556083-2387, Box 277, 651 07 Karlstad. Forshaga Bil & Maskin har sitt ursprung i 1930-talets Forshaga i Värmland. Under 1950-talet flyttade företaget till centrala Karlstad där vi fortfarande trivs bra. Idag utvecklar, tillverkar och säljer vi produkter för entreprenadbranschen. Sandspridaren och saltspridaren - ForshagaSpridaren - utgör företagets mest populära produkt.

Säkerhet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert och vidtar därför en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet och de datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Personuppgifter

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla de svenska lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Dina personuppgifter kommer enbart behandlas av oss och kommer ej säljas vidare till tredje part. Dina personuppgifter kan dock komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.

Personuppgiftsansvarig

Forshaga Bil & Maskin är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Forshaga Bil & Maskin, i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

Samtycke

Genom att du registrerar dig på någon av Forshaga Bil & Maskins webbplatser, fortsätter att använda våra tjänster, applikationer eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till Forshaga Bil & Maskin, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter och data behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster, applikationer eller webbplatser.

Förändringar av Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

Uppgifter vid registrering av kundkonto

I de fall funktionalitet på webbplatserna förutsätter registrering, är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig samt vid alla tillfällen kontrollerar så att obehörig ej kan använda sig av de uppgifter du angivit i din registrering i syfte att utge sig för att vara du. Detta eftersom du som användare är personligt ansvarig för ditt konto. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Insamling av personuppgifter

Om du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster eller applikationer kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt PUL.

Vid registrering av kundkonto samlar vi in den information som du delar med dig av såsom ditt namn, telefonnummer, företag, adress, postnummer, ort och etc. Denna information används för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster, hantera kundrelationer samt ge dig marknadsföring och direktmarknadsföring postalt som digitalt. Forshaga Bil & Maskins register med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna eller på annat sätt, är konfidentiella.

Insamling av sensordata

Våra applikationer använder viss sensordata från enheten som kör applikationen samt från de utrustningar (maskiner) som ansluts till enheten. Vad denna data består i och hur den används beskrivs enligt nedan.

Sensordata loggas alltid lokalt på enhetens minne i form av loggfiler så snart applikationen är igång i syfte att ge användaren möjlighet att spåra sina egna aktiviteter. Denna data lagras enbart för användarens eget bruk och kan enkelt raderas genom att radera loggfilen.

Mikrofon och kamera kan komma att användas för framtida funktioner såsom noteringar, röstinstruktioner, dokumentation etc. samt för loggning av aktiviteter.

GPS-data (ex. precis plats, hastighet, riktning) och data från rörelsesensorer (ex. accelerometer/gyro) från enhet eller ansluten utrustning (maskin) används för styrning av utrustning (maskin) och loggning av aktiviteter.

Teknisk data (ex. modell, tillverkare, maskin-id, version, ip-nummer, driftsinformation, felkoder etc.) från enhet eller ansluten utrustning (maskin) används för loggning, felsökning och applikationens funktioner.

Data enligt ovan kan även skickas till oss i syfte att upprätthålla våra tjänster, underlätta felsökning och för att förbättra/utveckla våra produkter och tjänster. Ingen av oss insamlad data kommer dock skickas eller säljs vidare till tredje part.

GIS-interface

Applikationen kan ha möjlighet att föra över data till tredje part via ett GIS-interface. Data som överförs via GIS-interfacet följer standarden CEN-15430 som specificerar bl.a. GPS-information, maskindata och information om aktiviteter. Användaren kan själv välja om detta interface är aktiverat eller ej. Vi ansvar ej för hur tredje part hanterar överförd information.

Kontroll över din personliga information

En gång per kalenderår kan du begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar eller begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas genom att kontakta oss enligt nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Cookies

Forshaga Bil & Maskin och våra serviceleverantörer använder s.k. cookies på våra webbplatser. Cookies används för våra tjänsters funktionalitet, säkerhet, samt för statistik kring besök på våra sidor.

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser.

Hur raderar och undviker man kakor?

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Forshaga Bil & Maskins webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren. Om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas.

Kontakt

Om du har frågor angående denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post, webmaster@spridare.se, via webben eller på adress eller telefon enligt nedan.

Forshaga Bil & Maskin
Box 277
651 07 Karlstad
Tel 054 85 60 40

Ansvarsfriskrivning

Forshaga Bil & Maskin kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder våra webbplatser. Forshaga Bil & Maskin lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.

Forshaga Bil & Maskin kan ej heller göras ansvarig för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatserna som drivs av Forshaga Bil & Maskin.

Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster och inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar, att webbplatserna ej är tillgängliga och liknande.

Forshaga Bil & Maskin fråntar sig ansvar i händelse av; sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Forshaga Bil & Maskin webbplatser skall bedömas enligt svensk lag. Användare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.