Ny modell: ForshagaSpridaren S21

Nyhet ForshagaSpridaren S21 för halkbekämpning
ForshagaSpridaren S21
2022-01-05

Vår omtyckta spridarskopa har uppgraderats till modell ForshagaSpridaren S21. Den samlar alla fördelar från tidigare modeller men med flera förbättringar i tillägg. Drivpaket, vals och lager har ny utformning vilket gör att maskinen kan sprida material med sämre egenskaper samtidigt som servicebehovet har minskat betydligt. Kontakta oss gärna för mer information om S21.

Ny modell: Stödkantläggare FKL21

Nyhet Stödkantläggare FKL21
Stödkantläggare FKL21
2021-12-01

Stödkantläggaren finns i en uppgraderad modell - Stödkantläggare FKL21. Denna modell har en mängd förbättringar, bl.a. det ledade draget med separat fäste för släp eller bilar utan VBG-drag. Maskinen har även ny rostfri styrenhet, nya luckor för enklare åtkomst till smörjpunkter samt ett nytt mer ruggat utseende. Kontakta oss gärna för mer information om FKL21.

Ny modell: ForshagaSpridaren T21

Nyhet ForshagaSpridaren T21 för halkbekämpning
ForshagaSpridaren T21
2021-11-01

Vår mycket uppskattade sand-/saltspridare har blivit ännu bättre! ForshagaSpridaren finns nu i en uppgraderad modell - ForshagaSpridaren T21. Den samlar alla fördelar från tidigare modeller men med flera förbättringar i tillägg. Drivpaket, vals och lager har ny utformning vilket gör att maskinen kan sprida material med sämre egenskaper samtidigt som servicebehovet har minskat betydligt. Kontakta oss gärna för mer information om T21.

Ny maskin: ForshagaSpridaren L20

Nyhet ForshagaSpridaren L20 för sopsaltning
ForshagaSpridaren L20
2020-10-16

I samarbete med Karlstads kommun har vi utvecklat ForshagaSpridaren L20. En helt elektrisk vätskespridare speciellt för kommunens behov vid sopsaltning av GC-vägar, bekämpning av PM10-partiklar, dammbindning av grusvägar och bevattning. Kontakta oss gärna för mer information om L20.

Ny modell: ForshagaSpridaren T20

Nyhet ForshagaSpridaren T20 för halkbekämpning
ForshagaSpridaren T20
2020-09-01

En mycket uppskattad maskin har blivit ännu bättre! ForshagaSpridaren T10 finns nu i en uppgraderad modell - ForshagaSpridaren T20. Den samlar alla fördelar från T10 men med flera förbättringar i tillägg. I den nya modellen T20 har bland annat utmatarvals och omrörarvals fått ny utformning för att kunna sprida ännu fler besvärliga material. Kontakta oss gärna för mer information om T20.

Nytt tillbehör: Ljusskylt X5

Ljusskylt X5 gul ljuspil höger / vänster / kryss
Ljusskylt X5
2019-09-07

Nytt tillbehör till ForshagaSpridaren T10; Ljusskylt X5 som kan visa blinkande pil vänster / höger och kryss. Styrning sker enkelt direkt från app i telefon och skylten ansluts direkt i maskinens ordinarie styrenhet. Skylten uppfyller de krav som ställs i Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg, TRVK Apv. Film finns att se på Youtube; kryss och pil vänster.

Karlstads kommun testar prototyp

Karlstads kommun visar maskin prototyp för sopsaltning
Karlstads kommun presenterar ForshagaSpridaren för sopsaltning
2017-11-17

Karlstads kommun är med i utvecklingen av vår kommande vätskespridare speciellt utvecklad för sopsaltning av GC-vägar, bekämpning av PM10-partiklar, dammbindning av grusvägar och bevattning.

Nästa generation spridarskopa S16-25

Eldriven spridarskopa för sand, salt, grus
ForshagaSpridaren S16-25
2016-03-07

Kalibrerad utmatning av sand, salt, grus m.m. kan ge 30-50% lägre materialförbrukning enligt våra kunder. Spridarskopan har eldrift, trådlös manövrering med GPS-styrning och loggning. Film finns att se på produktens sida och även direkt på Youtube.

Ny film om stödkantläggare FKL15

Stödkantläggning, stödremsa
Film om stödkantläggning
2015-12-16

Nu finns en ny längre film om stödkantläggare FKL15. Stödkantläggaren är ett tillbehör till ForshagaSpridaren som används vid stödkantläggning av stödremsor för belagda vägar. Tack vare ett unikt system med inbyggda sensorer kan systemet få läggaren att automatiskt följa beläggningsprofilen och styra utmatningen. Maskinen har även inbyggd vibrator för packning av stödremsan. Konstruktionen gör att endast ett fordon på egen hand kan göra stödkantläggning. Filmen finns att se på vår hemsida och även direkt på Youtube.

Kantläggare till traktor med traktorsläp

Stödkantläggning med traktor och släp
Stödkantläggning med traktor och släp
2014-09-04

Ny bruksanvisning för ForshagaSpridaren

Manual bruksanvisning ForshagaSpridaren
Manual bruksanvisning ForshagaSpridaren
2014-09-03

Ny bruksanvisning för sand- och saltspridaren i extra tåligt material som samlar alla tidigare manualer. Bruksanvisningen finns att beställa av oss och är även tillgänglig via nedladdning om du har eller skapar en inloggning.

Spridning av kalciumklorid i flingor (CC road ® 77%)

Spridning av salt (kalciumklorid)
Film om spridning av kalciumklorid
2014-08-11

Kantläggaren nu även på Åland

Stödkantläggare till RAFAELS, asfaltleverantör Åland
Stödkantläggare till RAFAELS
2014-06-05

Ny stödkantläggare

Stödkantläggare Lönn och Pettersssons
Stödkantläggare till Lönn och Pettersssons
2013-08-22

Styrning via smartphone

Android styrning för sandspridare ForshagaSpridaren
Android styrning för sandspridare
2013-08-14

Ny bättre Service & Underhållsmanual

Sprängskiss sandspridare
Ny underhållsmanual för ForshagaSpridaren
2013-07-01

En helt ny manual: Service & Underhåll finns att beställa av oss eller för nedladdning om du har eller skapar en inloggning. Innehåller b.la. servicepunkter, reservdelslista och sprängskiss.

Integrerade blixtljus

ForshagaSpridaren blixtljus
ForshagaSpridaren har integrerade blixtljus
2013-05-01

Bakljusramp med integrerade blixljus samt blixtljus på sandspridarens sidor är numera standard på ForshagaSpridaren. Vid tippning viks rampen automatiskt ut vilket säkerställer att belysningen alltid syns tydligt av bakomvarande bilister och blixtljus på sandspridarens sidor gör dig synlig även från sidorna.

Första Android-styrda sandspridaren

Sandspridare monterad till Värmdö Mark & FastighetsEntreprenad
Sandspridare till VMFE
2013-02-21

Hållare för avgränsningsluckor

Sandspridare med avgränsningsluckor för spårspridning av sand salt och grus
Avgränsningsluckor för spårspridning
2012-07-01

Ny praktisk hållare för avgränsningsluckorna finns numera. Monteras som standard på alla spridare och kan beställas som tillbehör till gamla sandspridare om så önskas.

Stockholms klimatpakt skriver om ForshagaSpridaren

ForshagaSpridaren ett bra miljöval
Stockholms klimatpakt
2012-02-22

ForshagaSpridaren är ett bra miljöval enligt Stockholms Klimatpakt. Rätt dosering minskar både körsträcka och materialmängder - samtidigt som mindre mängd material behöver sopas upp på våren!