Sandspridare och saltspridare
ForshagaSpridaren T21

ForshagaSpridaren T21 sprider effektivt sand, grus eller salt och används året runt för halkbekämpning, beläggningsarbeten, dammbindning, spårfyllning och avsandning vid blödande asfalt. Maskinen har funnits på marknaden i över 70 år och har genom åren utvecklats till en optimal väghållningsmaskin med många användningsområden. Den senaste modellen T21 klarar att sprida ett ännu bredare spektrum av material.

Sandspridare ForshagaSpridaren för lastbil
För lastbil
Sandspridare ForshagaSpridaren för traktorsläp
För traktorsläp

En kort demonstrationsfilm av ForshagaSpridaren.

BEPRÖVAD KONSTRUKTION

 • Sprider med sänkt flak (ca. 1-1,5 m³)
 • Flakmonterad
 • Elektrisk drivning med GPS-styrning
 • Spridning kan ske samtidigt med plogning
 • Spridaren fungerar som baklucka vid annan körning och tillåter tömning av flakets innehåll
 • Spårsandning med valfria bredder
 • Unik mekanism förhindrar effektivt driftstörningar pga. sten eller tjälklumpar
 • Omrörarvals finfördelar materialet
 • Fåtal slitdelar

UNIK MATERIALHANTERING

 • Sprider sand, grus, salter, m.m.
 • Sprider fraktioner mellan 0 till 50 mm
 • Kalibrerbar dosering (g/m²)
 • Rätt dosering oberoende av hastighet
 • Full kontroll via trådlös styrning från förarplats
 • Utmatning kan ske med stillastående fordon
 • Sprider lika bra vid backning
 • Integrerad materialnivåmätare
 • Fullständig dokumentation med GPS

MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Halkbekämpning med sand eller salt
 • Avsandning vid beläggningsarbeten
 • Avsandning vid blödande asfalt
 • Dammbindning
 • Grusning
 • Spårfyllning av timmervägar
 • Stödkantläggning (extra tillsats)

PLOGA , BACKA OCH PUNKTSANDA

En eldriven, flakburen spridare ger många fördelar. Det blir bland annat enkelt att ploga och punktsanda samtidigt - även med sidovinge. I trånga passager och återvändsgator där bogserade spridare kan vara svårhanterade, blir ForshagaSpridarens smidighet och effektivitet tydlig. Det beror bland annat på att den fungerar lika bra bakåt som framåt, sprider med sänkt flak och är inte i vägen under backning. Med flaket i nedsänkt läge kan maskinen rymma och sprida mer än en kubikmeter material trots att bilen förlängs knappa fyra decimeter.

Smidig även i trånga passager

SPRIDNINGSEGENSKAPER

Utmatningen följer automatiskt fordonets hastighet enligt inställd dosering, även vid start och stop. Att spridning kan ske i backriktning underlättar vid exempelvis halkbekämpning i korsningar eller extremt väglag. Utmatning kan även ske stillastående för fyllning, reparation av vägbanor eller för att tömma spridaren på överblivet material.

Maskinen sprider material i fraktioner mellan 0 och 50 mm vilket ger en mängd användningsområden året runt. Maskinen ger en mycket jämn spridningsbild oavsett giva och fraktionsstorlek tack vare styrsystemet och utmatningsmekanismens speciella utformning. Förutom jämn spridningsbild kan spridaren med mycket hög precision sprida låga doseringar, som vid halkbekämpning med salt, samt höga doseringar, som vid beläggningsarbeten med väggrus.

Hög kapacitet gör maskinen utmärkt för olika typer av beläggningsarbeten som avsandning vid blödande asfalt. Maskinen är även perfekt för spridning av grova fraktioner vilket gör den mycket lämplig för spridning runt vindkraftparker, tunga industrier, gruvor och skogsbilvägar.

Jämn spridning av kalciumklorid

Minimalt läckage, jämn spridningsbild och noggrann dosering gör maskinen idealisk för dammbindning och halkbekämpning med t.ex. natrium-, magnesium- och kalciumklorid.

UTFÖRANDE

ForshagaSpridaren är tillverkad i profilerad stålplåt vilket gör den mycket kompakt och robust. Maskinen ersätter flakets ordinarie bakstam och är särskilt utformad för att ge god framkomlighet och bästa möjliga sikt för föraren. Spridarens placering minimerar även risken för överfyllning.

Genom sitt kompakta format och låga vikt kan maskinen sitta kvar även under annan körning – vid tippning fungerar spridaren som en vanlig baklucka. För att enkelt lyfta på och av maskinen finns dessutom inbyggda lyfttag. Spridaren levereras komplett med bak- och blixtljus i LED-utförande.

ForshagaSpridaren T21

MINIMALT UNDERHÅLL

Spridarna har få rörliga delar och ett minimum av slitdelar. Våra kunder hävdar att service och underhållskostnaden har minskat med 75% sedan de gått från bogserade spridare till den flakmonterade ForshagaSpridaren. Resultatet har blivit högre tillgänglighet samtidigt som debiterbar tid ökat.

HÖG DRIFTSÄKERHET

Den unika konstruktionen hos utmatningsmekanismen tillåter ett stort fraktionsområde och förhindrar effektivt driftsstopp på grund av tjälklumpar eller sten i materialet. Förutom stor tolerans mot föroreningar i materialet minimerar konstruktionen även läckage. Spridarens placering gör dessutom att snösprut och slask från bilen inte hamnar i materialet.

Utmatningsmekanism

SPÅRSPRIDNING

Maskinens sektionsavgränsning tillåter spridning i valfria bredder och antal spår. Därmed möjliggörs exempelvis spridning i hjulspår för längre räckvidd, spårfyllning av sönderkörda skogsbilvägar och möjlighet att skapa en sparkfil.

Sektionsavgräsning

MATERIALBESPARING

Spridaren kan enkelt kalibreras till olika materialtyper. Med en kalibrerad maskin och rätt dosering uppnås optimal räckvidd till nytta för både miljö och ekonomi. Enligt våra kunder gör de i många fall en besparing på 40-50% i materialförbrukning med ForshagaSpridaren.

ForshagaSpridaren T21

TRÅDLÖS STYRNING

Föraren styr maskinen trådlöst med en smartphone app. All elektronik är helt integrerad i spridaren och endast plus och minus behöver anslutas. Detta bidrar till hög driftssäkerhet och förenklad användning.

Styrning via app

Systemet är mycket välbeprövat och anpassar med hjälp av GPS automatiskt doseringen till fordonets hastighet. Appen är mycket omtyckt och har ett väl genomtänkt menysystem där programval och spridarens funktioner enkelt kontrolleras direkt på skärmen.

Den trådlösa styrningen gör att spridaren enkelt kan användas med flera olika fordon då inget kablage behövs för att koppla ihop spridaren med manöverenheten. Spridaren är därför mycket lämplig för lösflaksystem.

Med över 1000 installationer är appen väl beprövad och har fått mycket goda omdömen. Ladda ner och läs mer om appen på Google Play.

OMRÖRARVALS

ForshagaSpridaren T21 är försedd med en förbättrad omrörarvals som effektivt fördelar och förflyttar materialet mot utmatarvalsen för att förhindra valvbildning. Drivpaket, vals och lager har ny utformning vilket gör att maskinen kan sprida material med sämre egenskaper samtidigt som servicebehovet har minskat betydligt.

Omrörarvals

NIVÅMÄTARE

Spridaren är utrustad med en nivåmätare som kontinuerligt mäter mängden material i maskinen. Materialnivån presenteras som en stapel i manöverenheten och ger en god indikation på när det är dags att fylla på material.

Nivåmätare

DOKUMENTATION & DATAÖVERFÖRING

Alla maskinens aktiviteter loggas kontinuerligt i systemet med GPS-position och tidpunkt, vilket ger möjlighet för uppföljning och kvalitetssäkring. Loggfiler öppnas enkelt i TimeReport som finns för nedladdning på våra kundsidor. Läs mer om detta system här.

Våra maskiner följer EU-standarden för överföring av driftsdata (CEN-15430) till exempelvis Trafikverket. Flera leverantörer såsom Mowic och Zeekit kan automatiskt ta emot denna data i sina system för vidare behandling.

TRAKTORSLÄP

Ett annat exempel där eldrift, trådlös manövrering och integrerad GPS väl kommer till sin rätt är vid montage på traktorsläp - då endast strömmatning behöver anslutas till spridaren.

Nivåmätare

Fler filmer med ForshagaSpridaren

ForshagaSpridaren är en mycket omtyckt maskin med många användningsområden. Nedan visar vi dammbinding med kalciumklorid från TETRA Chemicals och hur maskinen även kan användas för stödkantläggning. ForshagaSpridaren finns i olika modeller. Har du en lastmaskin rekommenderar vi att du tittar på vår sandspridarskopa.

Spridning av kalciumkloridflingor (CC ROAD ® 77%).
Stödkantläggning med ForshagaSpridaren.