Sandspridare och saltspridare
ForshagaSpridaren T20

ForshagaSpridaren sprider effektivt sand, grus eller salt och används året runt för aktiviteter som halkbekämpning, beläggningsarbeten och dammbindning. Maskinen har funnits på marknaden i snart 70 år och har genom åren utvecklats till att bli en av de absolut bästa maskinerna på marknaden - en optimal väghållningsmaskin med många användningsområden. Den senaste modellen T20 klarar att sprida ett ännu bredare spektrum av material.

Sandspridare ForshagaSpridaren för lastbil
För lastbil
Sandspridare ForshagaSpridaren för traktorsläp
För traktorsläp
Sandspridare ForshagaSpridaren för små lastbilar
För små lastbilar

En kort demonstrationsfilm av ForshagaSpridaren.

Beprövad konstruktion

 • Flakmonterad
 • Elektrisk drivning med GPS-styrning
 • Sprider med sänkt flak (ca. 1-1,5 m³)
 • Spridning kan ske samtidigt med plogning
 • Sandspridare T20 fungerar som baklucka vid annan körning och tillåter tömning av flakets innehåll med maskinen på
 • Spårsandning med valfria bredder
 • Unik mekanism förhindrar effektivt driftstörningar pga. sten eller tjälklumpar
 • Omrörarvals finfördelar materialet
 • Fåtal slitdelar

Unik materialhantering

 • Sprider sand, grus, salt, klorkalcium, m.m.
 • Sprider fraktioner mellan 0 till 50 mm
 • Kalibrerbar dosering (g/m²)
 • Rätt dosering oberoende av hastighet
 • Full kontroll via trådlös styrning från förarplats
 • Utmatning kan ske med stillastående fordon
 • Sprider lika bra vid backning
 • Integrerad materialnivåmätare
 • Fullständig dokumentation med GPS

Många användningsområden

 • Halkbekämpning med sand eller salt
 • Avsandning vid beläggningsarbeten
 • Avsandning vid blödande asfalt
 • Dammbindning
 • Grusning
 • Spårfyllning av timmervägar
 • Stödkantläggning (extra tillsats)

Sandspridarens utförande

Sandspridare T20 är formad i profilerad stålplåt till en behållare som ersätter ordinarie bakstam. Trots att bilen förlängs knappa fyra decimeter kan sandspridaren ändå rymma mer än en kubikmeter material som kan spridas med flaket i nedsänkt läge.

Genom sitt kompakta format och låga vikt kan maskinen sitta kvar även under annan körning – vid tippning fungerar sandspridaren som en vanlig baklucka.

Ploga, backa, punktsanda

En flakmonterad sandspridare ger många fördelar. Det blir bland annat enkelt att ploga och punktsanda samtidigt - även med sidovinge.

Trång gata, typiskt arbetsfält

I trånga passager och återvändsgator där bogserade spridare upplevs som ett gissel, blir smidighet och effektivitet ett faktum hos ForshagaSpridaren då våra sandspridare fungerar lika bra bakåt som framåt.

Hög driftsäkerhet

Utmatningsmekanism för ForshagaSpridaren

Den unika konstruktionen hos utmatningsmekanismen har med åren förfinats till att effektivt förhindra driftsstopp på grund av tjälklumpar eller sten i materialet.

Förutom stor tolerans mot föroreningar i materialet minimerar konstruktionen även läckage. Sommarsaltning med t.ex. kalciumklorid är därför ett idealiskt användningsområde. En sandspridare placerad på flaket gör dessutom att snösprut och slask från bilen inte hamnar i materialet.

Omrörarvals

Omrörarvals för ForshagaSpridaren

Som standard är våra sandspridare försedda med en unik omrörarvals som effektivt fördelar och förflyttar materialet mot utmatarvalsen.

Sektionsavgränsning

Spridning av sand i sektioner

Tvärs över sandspridare T20 finns ett spår i vilket man kan stoppa in önskat antal avgränsningsluckor. Sektionsavgränsningen tillåter spridning i valfria bredder och antal spår. Därmed möjliggörs exempelvis spridning enbart i hjulspår, spårfyllning av timmervägar eller spridning på småvägar.

Minimalt underhåll

Spridarna består av få rörliga delar med ett minimum av slitdelar. Våra kunder hävdar att service och underhållskostnaden har minskat med 75% sedan de övergått från bogserade sandspridare till flakmonterade ForshagaSpridaren. Resultatet har blivit högre tillgänglighet samtidigt som debiterbar tid ökat.

Trådlös styrning

Smartphone med android app för ForshagaSpridaren

Maskinen styrs helt trådlöst från en vanlig smartphone eller surfplatta med nedladdad app. Styrning av start, stopp och dosering sköts enkelt genom att peka på skärmen. Appen har ett väl genomtänkt menysystem där programval och alla sandspridarens funktioner enkelt kontrolleras direkt på skärmen. Med över 1000 installationer är appen väl beprövad och har fått mycket goda omdömen. Ladda ner och läs mer om appen på Google Play.

Framtidssäker med dokumentation

Alla sandspridare levereras med den nya generationens styrsystem, Time. Med Time kvalitetssäkras arbetet genom att alla aktiviteter automatiskt dokumenteras med GPS. Time styr dessutom spridarna trådlöst vilket gör att de enkelt kan flyttas mellan olika fordon. Läs mer om Time här.

Dataöverföring

Våra sandspridare följer EU-standarden för överföring av driftsdata (CEN-15430) till exempelvis Trafikverket. Flera leverantörer såsom Mowic och Zeekit kan automatiskt ta emot denna data i sina system för vidare behandling.

Spridning med sänkt flak

Utmatat mängd sand med sänkt flak

Trots att bilen förlängs knappa fyra decimeter kan sandspridare T20 ändå rymma mer än en kubikmeter material som kan spridas med flaket i nedsänkt läge. Bilden visar ett exempel på den mängd sand som kan spridas med sänkt flak.

Kalibrerad dosering

Tack vare styrsystem Time kan alla våra sandspridare enkelt kalibreras till olika materialtyper. Med en kalibrerad maskin och rätt dosering uppnås optimal räckvidd till nytta för både miljö och ekonomi.

Utmatningen följer fordonets hastighet (inklusive start och stop) både i fram- och backriktning. Spridning kan även ske stillastående för fyllning och reparation av vägbanor, eller för tömning av sandspridaren på överblivet material.

Nivåmätare

ForshagaSpridaren har inbyggd nivåmätare

Sandspridare T20 är utrustad med en nivåmätare som kontinuerligt mäter mängden material i behållaren. Materialnivån presenteras som en stapel i manöverenheten och ger en god indikation på när det är dags att fylla på behållaren.

Stödkantläggning

Stödkantläggning med ForshagaSpridaren

Stödkantläggning som tidigare krävde flera fordon kan nu utföras med ett tillbehör till ForshagaSpridaren. Styrning av denna sker trådlöst och per automatik från spridarens manöverenhet. Se separat sida om stödkantläggaren.

Lätt flyttbar / kort ställtid

Maskinerna levereras med eldrift för 12- eller 24-volts system. All elektronik är helt integrerad i sandspridare T20 och endast matningsspänning behöver anslutas. Detta ger hög driftssäkerhet och förenklad användning.

Den trådlösa styrningen gör dessutom att maskinen lätt kan flyttas mellan olika fordon till exempel vid användning av lösflaksystem.

Sandspridaren hängs på, kontakten sätts i, och maskinen är klar att tas i bruk.

Traktorsläp

ForshagaSpridaren monterad på traktorsläp

Ett annat exempel där den trådlösa manövreringen väl kommer till sin rätt är vid montage på traktorsläp då endast strömmatning behöver anslutas.

Fler filmer med ForshagaSpridaren

ForshagaSpridaren är en mycket omtyckt maskin med många användningsområden. Nedan visar vi dammbinding med kalciumklorid från TETRA Chemicals och hur maskinen även kan användas för stödkantläggning. ForshagaSpridaren finns i olika modeller. Har du en lastmaskin rekommenderar vi att du tittar på vår sandspridarskopa.

Spridning av kalciumkloridflingor (CC ROAD ® 77%).
Stödkantläggning med ForshagaSpridaren.