Styrsystem Time för ForshagaSpridaren

Alltsedan vår första sandspridare tillverkades har användarvänlighet och driftsäkerhet varit viktiga egenskaper hos våra styrsystem. Föraren har alltid enkelt kunnat kontrollera maskinens funktioner från förarhytten. Vår senaste modell, Time, som funnits på marknaden sedan 2005 är trådlös och GPS-styrd.

Alla sandspridare levereras som standard med GPS som en integrerad del i styrsystemet Time. De arbeten som utförs med maskinen loggas helt automatiskt i manöverenheten, vilket ger möjlighet för uppföljning och kvalitetssäkring. För realtidsrapportering av driftsdata uppfyller sandspridaren myndigheternas krav enligt CEN-15430.

En kort demonstrationsfilm av TimeReport.

Kvalitetssäkring av jobben

Vårt GPS-anslutna styrsystem, Time, är ett utmärkt hjälpmedel för att dokumentera och kvalitetssäkra det arbete som utförs. Med hjälp av Time får du automatiskt en dagbok där alla aktiviteter är sparade med sekund och meterprecision. Dagboken kan sedan enkelt användas vid fakturering, rapportering, statistik, kontroll etc. Dagboken skrivs helt utan att föraren behöver ägna den någon tid!

Dataöverföring

Spridaren följer EU-standarden för överföring av driftsdata (CEN-15430) till exempelvis Trafikverket. Flera leverantörer såsom Mowic och Zeekit kan automatiskt ta emot denna data i sina system för vidare behandling.

Manöverenhet

Smartphone med android app

Manöverenheten utgörs av en trådlös smartphone med stor och tydlig färgskärm. Skärmen är tryckkänslig vilket innebär att krångliga knapptryckningar är ett minne blott!

Menysystemet är väl genomtänkt där alla spridarens funktioner enkelt kontrolleras genom att peka på skärmen. Med över 1000 installationer är appen väl beprövad och har fått mycket goda omdömen. Ladda ner och läs mer om appen på Google Play.

Integrerad trådlös enhet

Styrenhet för ForshagaSpridaren

Styrenheten för Time är helt integrerad med sandspridaren och endast matningsspänning behöver anslutas. Detta ger hög driftssäkerhet och förenklad användning.

Eftersom kontakt mellan förarhytten och sandspridaren sker helt trådlöst blir ForshagaSpridaren Time mycket lätt flyttbar mellan olika fordon.

PC-program

Uppföljningsprogram för PC

För uppföljning finns ett lättanvänt program Time Report, där all insamlad data presenteras tydligt i en kartbild. Programmet kan utan kostnad laddas ned från våra kundsidor.

Genom att markera ett område på kartan fås alla basuppgifter för fakturering, rapporter och statistik. Peka på en punkt och få all relevant information t.ex. tid och utspridd mängd.