ÖVERSIKT PRODUKTER för vägunderhåll

Med mer än 70 år i branchen vet vi vikten av att en entreprenadmaskin måste ha en god totalekonomi. Våra produkter kännetecknas av hög driftsäkerhet, låga underhållskostnader, teknisk framsynthet och bra andrahandsvärde - allt i en maskin som är lätt att använda. All produktion och utveckling sker i Sverige. Våra produkter finns över hela Norden och används av allt från enskilda entreprenörer till kommuner och storbolag såsom Svevia, Peab, Terranor och Skanska. Nedan finner du våra mest populära produkter.

ForshagaSpridaren sprider effektivt sand, grus eller salt och används året runt för aktiviteter som halkbekämpning, beläggningsarbeten och dammbindning. Maskinen har funnits på marknaden i snart 70 år och har genom åren utvecklats till att bli en av de absolut bästa maskinerna på marknaden - en optimal väghållningsmaskin med många användningsområden.

En sandspridarskopa med eldriven utmatarvals har många fördelar. Utmatning kan styras med hög noggrannhet även vid låga hastigheter och påverkas inte av varvtal eller oljeflöde. Det blir också möjligt att köra i miljözoner där det inte är tillåtet med tillkopplade hydraulredskap. Tack vare styrsystemet Time och dess inbyggda GPS anpassas utmatningen efter fordonets hastighet och rätt dosering uppnås – såväl vid start, stop, framåt eller bakåt.

ForshagaSpridaren L20 är en professionell vätskespridare idealisk för en mängd applikationer, men är särskilt utvecklad för sopsaltning av GC-vägar, bekämpning av PM10-partiklar, dammbindning av grusvägar och bevattning. Maskinen används där höga krav på full yttäckning, noggrann dosering, ekonomi och miljö ställs.

Stödkantläggaren är ett tillbehör till ForshagaSpridaren som används vid läggning av stödremsor för belagda vägar. Tack vare ett unikt system med inbyggda sensorer kan systemet få läggaren att automatiskt följa beläggningsprofilen och styra utmatningen. Med vår stödkantläggare kan endast ett fordon själv klara stödkantsläggning.

ForshagaSpridaren FSF25 är ett system för effektiv mobil fyllning av säckar från lastbil eller traktorsläp. Med sitt välbeprövade utmatningssystem fyller maskinen parallellt nio säckar med en given mängd material.

Ljusskylt X5 finns som tillbehör till den flakburna ForshagaSpridaren. Skylten kan visa blinkande pil vänster, höger och kryss med enkel styrning direkt från maskinens ordinarie app. Skylten ansluts direkt till maskinens styrenhet och uppfyller kraven i Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg, TRVK Apv.

Vår över 30 år långa erfarenhet av datateknik i vägmaskiner har legat till grund för utvecklingen av vårt styrsystem Time. Time är ett GPS-baserat, trådlöst, styrsystem där föraren enkelt styr maskinens alla funktioner med en knapptryckning. Systemet innehåller många hjälpredor såsom mätare för materialnivå, förbrukning, loggning etc. Med Time kan utmatningen enkelt kalibreras så rätt dosering uppnås.