HALKBEKÄMPNING
70 år i branchen

Forshaga Bil & Maskin har sitt ursprung i 1930-talets Forshaga i Värmland och har under de senaste 70-åren tillverkat maskiner för både vägunderhåll och halkbekämpning. ForshagaSpridaren har under åren blivit en av våra mest omtyckta produkter.

Läs mer »


FLAKBUREN

ForshagaSpridaren T10

ForshagaSpridaren sprider effektivt sand, grus eller salt och används året runt för aktiviteter som halkbekämpning, beläggningsarbeten och dammbindning.

Läs mer »

LASTMASKINER

ForshagaSpridaren S16

Eldriven spridarskopa för lastmaskiner. Utmatning kan styras med hög noggrannhet även vid låga hastigheter och påverkas inte av varvtal eller oljeflöde.

Läs mer »

VÄGUNDERHÅLL

Stödkantläggare FKL16

Tack vare ett unikt system med inbyggda sensorer kan systemet få läggaren att automatiskt följa beläggningsprofilen och styra utmatningen.

Läs mer »