Lakespridare och vätskespridare
ForshagaSpridaren L20

ForshagaSpridaren L20 är en professionell vätskespridare idealisk för en mängd applikationer, men är särskilt utvecklad för sopsaltning av GC-vägar, bekämpning av PM10-partiklar, dammbindning av grusvägar och bevattning. Maskinen används där höga krav på full yttäckning, noggrann dosering, ekonomi och miljö ställs.

Spridaren är helt eldriven och använder GPS för att lägga rätt mängd oberoende av hastighet. Eldrift frigör bärarens hydraulsystem till sopvalsens stora effektbehov och gör spridningen opåverkad av varierande oljeflöde. Endast plus och minus från fordonets batteri behöver anslutas och alla funktioner styrs trådlöst med smartphone app från förarhytten. Detta ger hög driftssäkerhet, ingen risk för oljespill och förenklad användning även vid kyla.


En kort demonstrationsfilm av ForshagaSpridaren L20.

EGENSKAPER

 • Spridning med full yttäckning
 • Rätt dosering med hastighetsreglerad spridning (ml/m²)
 • Smidig att manövrera
 • Sprider lika bra i fram- som backriktning
 • Stort doseringsområde
 • Trådlös styrning med app
 • Eldrift frigör bärarens hydraulsystem
 • Eldrift gör maskinen oberoende av hydraulflöde
 • Minskad miljöpåverkan
 • Bra driftsekonomi

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Halkbekämpning
 • Dammbindning
 • Bevattning

SOPSALTNING

För säker och effektiv halkbekämpning av lågtrafikerade ytor såsom GC-vägar och trottoarer krävs att vätskan alltid sprids med både rätt dosering och full täckning av ytan. Kraven är därför betydligt högre än vid spridning på högtrafikerade vägar där trafiken hjälper till att fördela vätskan över vägbanan.

L20 är konstruerad för att möta sopsaltningens högre krav och vinner samtidigt ytterligare fördelar såsom låga driftskostnader genom att vara elektriskt driven och helt fri från hydraulik. Detta möjliggör även bibehållen optimal spridning från helt stillastående till full hastighet. Maskinens kompakta utformning bidrar till god sikt och framkomlighet vilket är särskilt uppskattat i samband med sopsaltning där utrymmet ofta är begränsat. Utan efterdraget fordon blir det även enkelt att backa och vända.

ForshagaSpridaren L20 vid halkbekämpning av GC-vägar
ForshagaSpridaren L20 perfekt för halkbekämpning av GC-vägar

DAMMBINDNING

Tack vare sin höga kapacitet och dynamiska doseringsområde är L20 idealisk för effektiv och smidig dammbindning av både asfalt- och grusytor. Precis som vid halkbekämpning är det viktigt att vätskan doseras korrekt och med full yttäckning för bästa effekt, miljö och ekonomi.

BEVATTNING

Med slangpaket kan L20 användas för att t.ex. avisa trappor, entréer eller bevattning av växtlighet. Den elektriska drivningen gör att spridaren även kan köras med fordonets motor avstängd vilket lämpar sig särskilt bra vid bevattning i stadsmiljö. Smarta funktioner gör att dosering och tryck kan ställas speciellt för detta ändamål.

SPRAYSYSTEM

Vätskan sprids av en rad dysor som klarar ett mycket brett spann av dosering med bibehållen spridningsbild. Dysorna behöver alltså inte bytas eller justeras för olika hastigheter eller spridningsmängder. Dysornas individuella ventiler säkerställer dessutom att vätska ej rinner vid stopp. Spraysystemet är lämpligt för alla vanligen förekommande avisningsmedel, gödning samt vatten.

TRÅDLÖS STYRNING

Föraren styr maskinen trådlöst med en smartphone app. Systemet är mycket välbeprövat och anpassar med hjälp av GPS automatiskt doseringen till fordonets hastighet. Appen är mycket omtyckt och har ett väl genomtänkt menysystem där programval och alla spridarens funktioner enkelt kontrolleras direkt på skärmen. Den trådlösa styrningen gör att spridaren enkelt kan användas med flera olika fordon då inget kablage behövs för att koppla ihop spridaren med manöverenheten.

Styrning via app

Med över 1000 installationer är appen väl beprövad och har fått mycket goda omdömen. Ladda ner och läs mer om appen på Google Play.

UTFÖRANDE

ForshagaSpridaren L20 är mycket kompakt, robust och särskilt utformad för att optimera utrymmet bakom fordonet. Detta ger föraren bästa möjliga sikt och framkomlighet.

Maskinen bygger vidare på vår långa erfarenhet av elektrisk drivning av sand- och saltspridare. Behållaren är formgjuten i kraftig HD-polyeten med inbyggda skvalpskydd och nivårör. Påfyllning sker via 3” kamlock anslutning, eller via tanklock. Vätskan pumpas med en 3-cylidring högtrycks membranpump som drivs av en kraftig elmotor. Allt är integrerat och skyddat ovanför tanken för enkel åtkomst till alla servicepunkter. Spridaren levereras komplett med bak- och blixtljus i LED-utförande. Maskinen monteras i typ 2 eller typ 3 trepunkts-fäste.

Optimerat utrymme bakom fordonet
Optimerat utrymme bakom fordonet

Bästa möjliga sikt och framkomlighet
Bästa möjliga sikt och framkomlighet

MILJÖ & EKONOMI

L20 är en bra maskin för miljö och plånbok. Tack vare eldrift minskar fordonets bränsleförbrukning och effektbehov jämfört med ett hydrauliskt system. Den jämna spridningsbilden bidrar till mindre åtgång av saltlake då lägre dosering kan läggas med samma resultat. Eldriftens noggrannhet gör också att det inte finns behov att överdosera som kompensation för ojämn drift.

Andra ekonomiska fördelar är att arbetet går snabbare att utföra tack vare maskinens smidighet. Med få rörliga delar och minimalt behov av underhåll hålls även kostnaderna nere.

DOKUMENTATION & DATAÖVERFÖRING

Alla maskinens aktiviteter loggas kontinuerligt i systemet med GPS-position och tidpunkt, vilket ger möjlighet för uppföljning och kvalitetssäkring. Loggfiler öppnas enkelt i TimeReport som finns för nedladdning på våra kundsidor. Läs mer om detta system här.

Våra maskiner följer EU-standarden för överföring av driftsdata (CEN-15430) till exempelvis Trafikverket. Flera leverantörer såsom Mowic och Zeekit kan automatiskt ta emot denna data i sina system för vidare behandling.