Ljusskylt
X5

Ljusskylt X5 finns som tillbehör till den flakburna ForshagaSpridaren. Skylten kan visa blinkande pil vänster, höger och kryss med enkel styrning direkt från maskinens ordinarie app. Skylten ansluts direkt till maskinens styrenhet och uppfyller kraven i Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg, TRVK Apv.


Ljusskylt X5 är ett bra hjälpmedel för att vägleda trafikanter

BAKGRUND

Lysande gul pil och kryss (X5) är ett bra hjälpmedel för att vägleda trafikanter. Genom att visa kryss signalerar föraren att det är olämpligt för trafikanten att köra om. Anvisningar kan med fördel användas vid exempelvis tandemplogning på mötesseparerade vägar, reparation av 2+1 vägar och arbeten under dåliga siktförhållanden. När föraren bedömer att det är möjligt för trafikanten att köra om slås den gula pilen på. Skylten kan på detta vis bidra till ökad säkerhet och minskad risk för olyckor.

UTFÖRANDE

Skylten är tillverkad i rostfritt stål med varningsljus L8H av LED-typ som uppfyller EN-12352.

Skylten monteras enkelt i spridarens befintliga lyftgalge och ansluts till spridarens befintliga styrenhet. Vid tippning hänger skylten automatiskt lodrätt vilket gör skylten lika synlig även vid fyllning av spridaren.

TRÅDLÖS STYRNING

Skyltens alla funktioner styrs trådlöst via maskinens ordinarie app där önskat ljusmönster väljs direkt på skärmen. Appen ger föraren återkoppling om aktuellt ljusmönster genom att valt mönster även blinkar på skärmen. Ljusskyltens extra kontroller i appen kan enkelt slås på och av för respektive aktivitet.

Styrning via app

Med över 1000 installationer är appen väl beprövad och har fått mycket goda omdömen. Ladda ner och läs mer om appen på Google Play.

MÖNSTER

Skylten kan visa blinkande mönster enligt nedan.

Blinkande pil vänster
Blinkande pil vänster

Blinkande pil höger
Blinkande pil höger
Blinkande kryss
Blinkande kryss

Hänger lodrätt vid tippning
Hänger lodrätt vid tippning