Stödkantläggare med automatisk kantföljning
Kantläggare FKL20

Stödkantläggaren är ett tillbehör till ForshagaSpridaren som används vid läggning av stödremsor för belagda vägar. Tack vare ett unikt system med inbyggda sensorer kan systemet få läggaren att automatiskt följa beläggningsprofilen och styra utmatningen. Styrningen minimerar effektivt spill på beläggningen vilket ger ett mycket effektivt ekipage.

Maskinen har även inbyggd vibrator för packning av stödremsan. Konstruktionen gör att endast ett fordon på egen hand kan lösa uppgiften att lägga stödremsor.


En kort demonstrationsfilm av stödkantläggaren.

Teknisk specifikation

 • Benämning (modell): Stödkantläggare (FKL20)
 • Material fraktion (f): 0 < (f) < 50 mm
 • Kapacitet: ~ 0,5 m³/min
 • Läggningshastighet max: ~ 3 km/h
 • Transporthastighet max: obegr.
 • Bredd stödremsa: ~ 0,25 m
 • Sidoförflyttning max: 0,5 m
 • Matningsspänning: 24 V (12 V tillval)
 • Vikt: 315 kg
 • Ytbehandling: Zinkmetalliserad, primer, 2-komponent topplack

Egenskaper

 • Inbyggd dokumentation med GPS
 • Automatisk kantföljning
 • Automatisk fyllning av tråg med nivågivare
 • Integrerad vibrator
 • Full kontroll via trådlös styrning från förarplats
 • Enkel installation
 • Elektrisk drivning
 • Låg vikt

Användningsområden

 • Stödkantläggning
 • Stödkantsläggning
 • Stödremsläggning
 • Strängläggare

Om stödkantläggning

Stödremsans huvudsakliga syfte är att stödja beläggningskanten så att denna inte spricker eller på annat sätt deformeras då fordon kör på eller nära vägkanten. Den minskar även påverkan från vatten som rinner av vägen. Genom att lägga nya eller komplettera stödremsor där vägkanten är hög kan beläggningens livslängd på så vis förlängas.

Utförande

Kantläggaren monteras i lastbilens ordinarie draganordning och står på egna hjul då fordonets flak är tippat. Maskinen består av en materialtransportör med integrerat tråg, skrapa och vibrator. Konstruktionen är speciellt utvecklad för att minimera materialspill på beläggning från transportör och utmatningstråg. Hela kantläggaren styrs snabbt in eller ut från vägkanten, via ett inbyggt ställdon, direkt från förarens manöverenhet.

Arbetsgång

Placera fordonet invid vägkanten och höj flaket tills kantläggaren står på marken och materialet fyller sandspridaren. Styr ut kantläggaren så tråget hamnar längs vägkanten. Starta kantläggaren och fyllning av material. Aktivera den automatiska styrningen och kör.

Smartphone med android app

Trådlös styrning

Styrningen är trådlös och endast en matarkabel behöver dras från batteriet på bilen. Manöverenheten består av en vanlig smartphone eller surfplatta med nedladdad app. Styrning av start, stopp och positionering sköts genom att peka på skärmen. Programmet har ett väl genomtänkt menysystem där programval och maskinens alla funktioner enkelt kontrolleras direkt på skärmen. Med över 1000 installationer är appen väl beprövad och har fått mycket goda omdömen. Ladda ner och läs mer om appen på Google Play.

Transport

Stödkantläggaren i transportläge

När flaket sänks lyfts kantläggaren upp av kedjor till transportläge för att snabbt kunna hämta material eller förflytta ekipaget till nästa arbetsplats - utan att föraren behöver gå ur bilen.

Automatisk fyllning

Nivågivare för utmatningstråg

Utmatningstråget fylls automatiskt via sandspridare och transportör tack vare den integrerade nivåmätaren. En akustisk signal i manöverenheten indikerar för föraren om bilens hastighet är för hög.

Vibrator

Vibrator för att packa stödremsan

För att packa och jämna till stödremsan följer i trågets förlängning en fjäderupphängd elektrisk vibrator. Start och stopp av denna sköts av styrsystemet.

Varningsljus / blixtljus

Stödkantläggaren levereras komplett med LED-bakljus (bak- och bromsljus, blinkers) och LED-blixtljus i rostfri bakljuspanel.

Utmatningstråg

Maskinens utmatningstråg, skrapa och vibrator är speciellt utvecklade för att forma en stödremsa som uppfyller Trafikverkets krav enligt TRVK Väg 2011:072 / AMA 10 DCB.611 där stödremsans bredd skall vara ≥ 0,25 m. Stödremsans bredd, lutning och höjd kan finjusteras efter materialet som används.

Automatisk kantföljning

Vid stödkantläggning kan trågets placering mot beläggningskanten antingen styras manuellt med knappar eller automatiskt via sensorer.

Maskinen är utrustad med sensorer som kontinuerligt mäter beläggningens höjd och trågets position. Då beläggningens kant är tydlig, kan maskinen automatiskt justera trågets position i sidled för att stödremsan oberoende av fordonets placering ska hamna optimalt.

Dokumentation

Alla stödkantläggning som utförs loggas kontinuerligt i systemet med GPS-position och tidpunkt vilket ger ett bra underlag vid fakturering eller egen intern uppföljning. Loggfilen kan enkelt läsas i TimeReport som finns för nedladdning på våra kundsidor.