Stödkantläggare med automatisk kantföljning
Kantläggare FKL21

Stödkantläggare FKL21 är tillsammans med ForshagaSpridaren ett unikt system. Tack vare de inbyggda sensorerna kan läggaren automatiskt följa beläggningens kant och styra utmatningen. Detta minimerar effektivt spill på beläggningen vilket ger ett mycket effektivt ekipage. Maskinen har även inbyggd vibrator för komprimering av materialet. Konstruktionen gör att endast ett fordon och en person behövs för att lägga stödremsor.


En kort demonstrationsfilm av stödkantläggaren.

Teknisk specifikation

 • Benämning (modell): Stödkantläggare (FKL21)
 • Material fraktion (f): 0 < (f) < 50 mm
 • Kapacitet: ~ 0,5 m³/min
 • Läggningshastighet max: ~ 5 km/h
 • Transporthastighet max: obegr.
 • Bredd stödremsa: ~ 0,25 m
 • Sidoförflyttning max: 0,5 m
 • Matningsspänning: 24 V (12 V tillval)
 • Vikt: 315 kg
 • Ytbehandling: Zinkgrund, primer, 2-komponent topplack

Egenskaper

 • Automatisk kantföljning
 • Automatisk fyllning av tråg med nivågivare
 • Integrerad vibrator
 • Full kontroll via trådlös styrning från förarplats
 • Enkel installation
 • Elektrisk drivning
 • Låg vikt
 • Inbyggd dokumentation med GPS

Användningsområden

 • Stödkantläggning
 • Stödkantsläggning
 • Stödremsläggning
 • Strängläggare

BAKGRUND

Stödremsans huvudsakliga syfte är att minska påverkan från vatten som rinner av vägen samt stödja beläggningskanten så att denna inte spricker eller på annat sätt deformeras då fordon kör på eller nära vägkanten. Genom att lägga nya eller komplettera stödremsor kan beläggningens livslängd på så vis förlängas.

Stödkantläggare FKL21 är särskilt konstruerad för att endast ett fordon och en person ska kunna utföra stödkantläggning. Detta gör utrustningen särskilt ekonomisk och effektiv. Föraren avlastas betydligt tack vare automatisk kantföljning, fyllning och komprimering vilket gör arbetet mindre ansträngande.

UTFÖRANDE

Kantläggaren kopplas i ordinarie draganordning och står på egna hjul då fordonets flak är tippat. Saknas draganordning finns ett separat fäste som tillbehör.

Maskinen består av materialtransportör, tråg, skrapa och vibrator. Konstruktionen är speciellt utvecklad för att minimera materialspill på beläggning från transportör och utmatningstråg. Hela kantläggaren styrs enkelt in eller ut från vägkanten, via ett inbyggt ställdon, direkt från förarens manöverenhet. Kantläggaren levereras komplett med LED-bakljus (bak-, bromsljus och blinkers) och LED-blixtljus i rostfri bakljuspanel.

Styrning via app

ARBETSGÅNG

Höj flaket tills kantläggaren står på marken. Kör ut kantläggaren tills systemet låser mot beläggningens kant. Tryck på start och kör, maskinen följer automatiskt kanten samt fyller material efter behov. Maskinens funktioner kan även styras manuellt.

Som stöd för föraren signalerar systemet vid eventuell avvikelse, t.ex. vid avsaknad av kant eller brist på material, med en akustisk signal. På skärmen presenteras kontinuerligt information om kanthöjd, utmatad mängd material m.m.

TRÅDLÖS STYRNING

Föraren styr maskinen trådlöst med en smartphone app. All elektronik är helt integrerad i spridaren och endast plus och minus behöver anslutas. Detta bidrar till hög driftssäkerhet och förenklad användning.

Styrning via app

Styrning av start, stopp och positionering sköts genom att peka på skärmen. Appen har ett väl genomtänkt menysystem där programval och maskinens alla funktioner enkelt kontrolleras direkt på skärmen.

Med över 1000 installationer är appen väl beprövad och har fått mycket goda omdömen. Ladda ner och läs mer om appen på Google Play.

TRANSPORT

När flaket sänks lyfts kantläggaren upp av kedjor till transportläge för att snabbt kunna hämta material eller förflytta ekipaget till nästa arbetsplats – utan att föraren behöver lämna hytten.

Transportläge

UTMATNINGSTRÅG

Maskinens utmatningstråg, skrapa och vibrator är speciellt utvecklade för att forma en stödremsa som uppfyller Trafikverkets krav enligt TRVK Väg 2011:072 / AMA 10 DCB.611 där stödremsans bredd skall vara ≥ 0,25 m. Strödremsans bredd, lutning och höjd kan finjusteras efter materialet som används.

Utmatningstråg

AUTOMATISK FYLLNING

Fyllning av utmatningstråget sker med automatik, tack vare den integrerade nivåmätaren. En akustisk signal i manöverenheten indikerar för föraren om bilens hastighet är högre än materialflödet tillåter.

VIBRATOR

För att komprimera och jämna till stödremsan följer i trågets förlängning en fjäderupphängd elektrisk vibrator. Start och stopp av denna sköts direkt från appen.

Elektrisk vibrator komprimerar materialet

AUTOMATISK KANTFÖLJNING

Vid kantläggning kan trågets placering mot beläggningskanten antingen styras manuellt med knappar eller automatiskt via sensorer.

Maskinen är utrustad med sensorer som kontinuerligt mäter beläggningens höjd och trågets position. Maskinen kan automatiskt följa väldefinierade kanter med en höjd på 10 mm eller mer. Detta innebär att maskinen automatiskt justerar trågets position i sidled för att stödremsan ska hamna optimalt.

KANTHÖJDSMÄTNING

Föraren ser kontinuerligt den uppmätta kanthöjden direkt i appen. Detta är ofta till stor hjälp för att uppfylla beställarens krav vid bättring av gamla stödremsor.

DOKUMENTATION & DATAÖVERFÖRING

Alla maskinens aktiviteter loggas kontinuerligt i systemet med GPS-position och tidpunkt, vilket ger möjlighet för uppföljning och kvalitetssäkring. Loggfiler öppnas enkelt i TimeReport som finns för nedladdning på våra kundsidor. Läs mer om detta system här.

Våra maskiner följer EU-standarden för överföring av driftsdata (CEN-15430) till exempelvis Trafikverket. Flera leverantörer såsom Mowic och Zeekit kan automatiskt ta emot denna data i sina system för vidare behandling.

Time Report - uppföljning, incidentrapportering, kvalitetssäkring