Sandspridarskopa med eldrift
ForshagaSpridaren S20

En GPS-styrd spridarskopa med eldriven utmatarvals har många fördelar. Utmatning kan styras med hög noggrannhet även vid låga hastigheter och påverkas inte av varvtal eller oljeflöde. Det blir också möjligt att köra i miljözoner där det inte är tillåtet med tillkopplade hydraulredskap. Tack vare styrsystemet Time och dess inbyggda GPS anpassas utmatningen efter fordonets hastighet och rätt dosering uppnås – såväl vid start, stop, framåt eller bakåt.


En kort demonstrationsfilm av spridarskopan.

Beprövad konstruktion

 • Elektrisk drivning med GPS-styrning
 • Spårsandning i 7 sektioner
 • Unik mekanism förhindrar effektivt driftstörningar pga. sten eller tjälklumpar
 • Omrörarvals finfördelar materialet
 • Fåtal slitdelar
 • Lyftgalge för enkel hantering med truck eller travers

Unik materialhantering

 • Sprider sand, grus, salt, klorkalcium, m.m.
 • Sprider fraktioner mellan 0 till 50 mm
 • Kalibrerbar dosering (g/m²)
 • Rätt dosering oberoende av hastighet
 • Full kontroll via trådlös styrning från förarplats
 • Utmatning kan ske med stillastående fordon
 • Sprider lika bra vid backning
 • Integrerad materialnivåmätare
 • Fullständig dokumentation med GPS

Många användningsområden

 • Halkbekämpning med sand eller salt
 • Avsandning vid beläggningsarbeten
 • Avsandning vid blödande asfalt
 • Dammbindning
 • Grusning
 • Spårfyllning av timmervägar

Sandspridarskopans utförande

I vår spridarskopa använder vi den väl beprövade tekniken från vår flakburna ForshagaSpridare med eldrift, trådlös styrning, kalibrerbar utmatning, osv.

Sandspridarskopa S20 är formad i profilerad stålplåt med slitstål i 450 HB och skärstål i 500 HB. Tack vare väl genomtänkta skopvinklar är den lätt att fylla.

Skopan levereras med stora BM-fästet.

Hög driftsäkerhet

Utmatningsmekanism för ForshagaSpridaren S20

Den unika konstruktionen hos utmatningsmekanismen förhindrar effektivt driftsstopp på grund av tjälklumpar eller sten i materialet. Förutom stor tolerans mot föroreningar i materialet minimerar konstruktionen även läckage. Sommarsaltning med t.ex. kalciumklorid är därför ett idealiskt användningsområde.

Omrörarvals

Omrörarvals för ForshagaSpridaren

Som standard är våra sandspridare försedda med en unik omrörarvals som effektivt fördelar och förflyttar materialet mot utmatarvalsen.

Sektionsavgränsning

Skopan är utrustad med avgränsningsluckor som kan placeras i sju olika lägen vilket tillåter spridning i olika bredder och antal spår. Genom att t.ex. sprida enbart i hjulspåren sparas material och räckvidden ökar. Andra användningsområden är spårfyllning av timmervägar, för sparkfiler eller spridning på smala vägar.

Trådlös styrning

Smartphone med android app

Maskinen styrs helt trådlöst från en vanlig smartphone eller surfplatta med nedladdad app. Styrning av start, stopp och dosering sköts enkelt genom att peka på skärmen. Appen har ett väl genomtänkt menysystem där programval och alla sandspridarens funktioner enkelt kontrolleras direkt på skärmen. Med över 1000 installationer är appen väl beprövad och har fått mycket goda omdömen. Ladda ner och läs mer om appen på Google Play.

Kalibrerad dosering

Sandspridarskopa S20 kan enkelt kalibreras till olika materialtyper. Med en kalibrerad maskin och rätt dosering uppnås optimal räckvidd till nytta för både miljö och ekonomi. Utmatningen följer fordonets hastighet (inklusive start och stop) både i fram- och backriktning. Spridning kan även ske stillastående för fyllning och reparation av vägbanor, eller för tömning av sandspridaren på överblivet material. En eldriven sandspridarskopa kan även styras med ansatt parkeringsbroms.

Nivåmätare

Nivågivare för ForshagaSpridaren S20

Sandspridarskopa S20 är utrustad med en nivåmätare som kontinuerligt mäter mängden material i skopan. Materialnivån presenteras som en stapel i manöverenheten och ger en god indikation på när det är dags att hämta material. I tillägg visas även beräknad återstående räckvidd i manöverenheten.

Framtidssäker med dokumentation

Alla sandspridarskopor levereras med den nya generationens styrsystem, Time. Med Time kvalitetssäkras arbetet genom att alla aktiviteter automatiskt dokumenteras med GPS. Time styr dessutom spridarna trådlöst vilket gör att de enkelt kan flyttas mellan olika fordon. Läs mer om Time här.

Dataöverföring

Våra sandspridare följer EU-standarden för överföring av driftsdata (CEN-15430) till exempelvis Trafikverket. Flera leverantörer såsom Mowic och Zeekit kan automatiskt ta emot denna data i sina system för vidare behandling.

Lätt flyttbar

All elektronik är helt integrerad i sandspridarskopa S20 och endast matningsspänning behöver anslutas – utan risk för oljespill. Detta ger hög driftssäkerhet och förenklad användning även vid kyla. Den trådlösa styrningen gör dessutom att sandspridarskopan lätt kan flyttas mellan olika fordon då endast strömmatning behöver anslutas.


Fler filmer med ForshagaSpridaren

ForshagaSpridaren finns i olika modeller. Nedan visar vi ForshagaSpridaren för lastbilsmontage.

En kort demonstrationsfilm av ForshagaSpridaren för lastbil.