Sandspridarskopa med eldrift
ForshagaSpridaren S21

ForshagaSpridaren S21 sprider effektivt sand, grus eller salt och används året runt för halkbekämpning, beläggningsarbeten, dammbindning och spårfyllning.

Eldriften tillsammans med styrsystemet ger många fördelar. Spridaren kan enkelt kalibreras och därmed sprida rätt dosering utan att påverkas av varvtal, oljeflöde eller hastighet. Bärarens dieselförbrukning och effektbehov minskar också betydligt tack vare systemets högre verkningsgrad. Det blir även möjligt att köra i miljöklassade områden. Styrsystemet med inbyggd GPS anpassar utmatningen efter fordonets hastighet så rätt dosering uppnås – såväl vid start, stop, framåt som bakåt.


En kort demonstrationsfilm av spridarskopan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Halkbekämpning med sand eller salt
 • Avsandning vid beläggningsarbeten
 • Avsandning vid blödande asfalt
 • Dammbindning
 • Grusning
 • Spårfyllning av timmervägar

UNIK MATERIALHANTERING

 • Sprider sand, grus, salt, klorkalcium, m.m.
 • Sprider fraktioner mellan 0 till 50 mm
 • Kalibrerbar dosering (g/m²)
 • Rätt dosering oberoende av hastighet
 • Full kontroll via trådlös styrning från förarplats
 • Utmatning kan ske med stillastående fordon
 • Sprider lika bra vid backning
 • Integrerad materialnivåmätare
 • Fullständig dokumentation med GPS

EGENSKAPER

 • Elektrisk drivning
 • GPS-styrd
 • Spårsandning i 7 sektioner
 • Unik mekanism förhindrar effektivt driftstörningar pga. sten eller tjälklumpar
 • Omrörarvals finfördelar materialet
 • Fåtal slitdelar
 • Lyftgalge för enkel hantering med truck eller travers

SPRIDNINGSEGENSKAPER

Utmatningen följer automatiskt fordonets hastighet enligt inställd dosering, inklusive start och stop. Utmatning kan även ske med avstängt fordon för fyllning, reparation av vägbanor eller för att tömma spridaren.

Maskinen sprider material i fraktioner mellan 0 och 50 mm vilket ger en mängd användningsområden året runt. Maskinen ger en mycket jämn spridningsbild oavsett giva och fraktionsstorlek tack vare styrsystemet och utmatningsmekanismens speciella utformning. Förutom jämn spridningsbild kan spridaren med mycket hög precision sprida låga doseringar, som vid halkbekämpning med salt, samt höga doseringar, som vid beläggningsarbeten med väggrus.

Hög kapacitet gör maskinen idealisk för olika typer av beläggningsjobb som avsandning vid blödande asfalt. Maskinen är även perfekt för spridning av grova fraktioner vilket gör den mycket lämplig för spridning runt vindkraftparker, tunga industrier, gruvor och skogsbilvägar.

Minimalt läckage, jämn spridningsbild och noggrann dosering gör maskinen idealisk för dammbindning och halkbekämpning med t.ex. natrium-, magnesium- och kalciumklorid.

ForshagaSpridaren S21

ELDRIFT

Eldrift ger många fördelar jämfört med hydraulik. Bärarens dieselförbrukning minskar betydligt tack vare systemets högre verkningsgrad. Med lägre effektbehov minskar även problem med varmgång och hög motorbelastning t.ex. i motlut. Med eldrift kan också utmatningen styras med hög noggrannhet då varierande oljeflöden inte längre påverkar driften. Detta gör att spridaren enkelt kan kalibreras och därmed sprida rätt dosering.

ForshagaSpridaren har en driftsäker elmotor med lång livslängd. Tack vare en automatsäkring som löser ut om något i materialet låser utmatningen minskar risken för skador på maskinen. Därför krävs inte heller något galler ovanför valsarna, som annars lätt orsakar valvbildning. Då endast matningsspänning behöver anslutas elimineras hanteringen av hydraulslangar, risken för oljespill och möjliggör körning i miljöklassade områden där det inte är tillåtet med tillkopplade hydraulredskap.

Styrenhet, motor och växellåda integrerade

FÖRHÖJNINGSRAM

För större lastvolym finns förhöjningsram som tillbehör.

Förhöjningsram för större lastvolym

UTFÖRANDE

S21 använder ForshagaSpridarens väl beprövade spridningssystem med eldrift, trådlös styrning och kalibrerbar utmatning. Maskinens få slitdelar, låga underhållskostnader och kalibrerbara utmatning ger tillsammans en mycket god totalekonomi.

Spridaren är mycket robust och tillverkad i profilerad stålplåt med slitstål i 450 HB och skärstål i 500 HB. Tack vare väl genomtänkta skopvinklar är den lätt att fylla. Skopan levereras med stora BM-fästet.

HÖG DRIFTSÄKERHET

Den unika konstruktionen hos utmatningsmekanismen tillåter ett stort fraktionsområde och förhindrar effektivt driftsstopp på grund av tjälklumpar eller sten i materialet. Förutom stor tolerans mot föroreningar i materialet minimerar konstruktionen även läckage.

Utmatningsmekanism

OMRÖRARVALS

ForshagaSpridaren S21 är försedd med en förbättrad omrörarvals som effektivt fördelar och förflyttar materialet mot utmatarvalsen för att förhindra valvbildning. Drivpaket, vals och lager har ny utformning vilket gör att maskinen kan sprida material med sämre egenskaper samtidigt som servicebehovet har minskat betydligt.

Omrörarvals

SPÅRSPRIDNING

Maskinens sektionsavgränsning tillåter spridning i olika bredder och antal spår. Därmed möjliggörs exempelvis spridning i hjulspår för längre räckvidd, spårfyllning av sönderkörda skogsbilvägar och möjlighet att skapa en sparkfil.

Sektionsavgräsning

TRÅDLÖS STYRNING

Föraren styr maskinen trådlöst med en smartphone app. All elektronik är helt integrerad i spridaren och endast plus och minus behöver anslutas. Detta bidrar till hög driftssäkerhet och förenklad användning.

Styrning via app

Systemet är mycket välbeprövat och anpassar med hjälp av GPS automatiskt doseringen till fordonets hastighet. Appen är mycket omtyckt och har ett väl genomtänkt menysystem där programval och spridarens funktioner enkelt kontrolleras direkt på skärmen.

Den trådlösa styrningen gör att spridaren enkelt kan användas med flera olika fordon då inget kablage behövs för att koppla ihop spridaren med manöverenheten.

Med över 1000 installationer är appen väl beprövad och har fått mycket goda omdömen. Ladda ner och läs mer om appen på Google Play.

MATERIALBESPARING

Spridaren kan enkelt kalibreras till olika materialtyper. Med en kalibrerad maskin och rätt dosering uppnås optimal räckvidd till nytta för både miljö och ekonomi. Enligt våra kunder gör de i många fall en besparing på 40-50% i materialförbrukning med ForshagaSpridaren.

NIVÅMÄTARE

Spridaren är utrustad med en nivåmätare som kontinuerligt mäter mängden material i skopan. Materialnivån presenteras som en stapel i manöverenheten och ger en god indikation på när det är dags att hämta material. I tillägg visas även beräknad återstående räckvidd i manöverenheten.

Nivåmätare

DOKUMENTATION & DATAÖVERFÖRING

Alla maskinens aktiviteter loggas kontinuerligt i systemet med GPS-position och tidpunkt, vilket ger möjlighet för uppföljning och kvalitetssäkring. Loggfiler öppnas enkelt i TimeReport som finns för nedladdning på våra kundsidor. Läs mer om detta system här.

Våra maskiner följer EU-standarden för överföring av driftsdata (CEN-15430) till exempelvis Trafikverket. Flera leverantörer såsom Mowic och Zeekit kan automatiskt ta emot denna data i sina system för vidare behandling.


Fler filmer med ForshagaSpridaren

ForshagaSpridaren finns i olika modeller. Nedan visar vi ForshagaSpridaren för lastbilsmontage.

En kort demonstrationsfilm av ForshagaSpridaren för lastbil.